Метална фабрика - JA

Ние сме голяма фабрика за щифтове по поръчка и имаме повече от 2500 добре обучени работници, доставящи метални занаятчийски изделия и други рекламни артикули от 1984 г. насам.