Автоматично оцветяване

За разлика от традиционното ръчно оцветяване, автоматичното оцветяване е по-ефективно, стабилно и спестяващо труд за производство на персонализирани значки, монети и медали.