Ръчен печат

Ние притежаваме усъвършенствана автоматична печатна машина, можем да добавим допълнителен печат на вашия дизайн точно върху метални щифтове, полицейски и военни значки, монети, медали,