Фабричен изглед

JIAN притежава две метални фабрики за доставка на различни метални продукти като потребителски значки, реверски щифтове, полицейски и военни монети и медальони, ключови пръстени, етикет за кучета и метални аксесоари.